Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Gepubliceerd op 12-02-2020

Moab

betekenis & definitie

('mo:ab) [Hebr. zaad] zoon van Lot, stamvader der Moabieten.