Wat is de betekenis van MOAB?

2019
2022-11-30
Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

MOAB

Een MOAB is een zware satellietgestuurde bom van bijna 10.000 kilo, die vlak boven de grond tot ontploffing wordt gebracht en een omvangrijk gebied totaal vernietigt. De MOAB werd voor het eerst ingezet tijdens de oorlog in Irak. MOAB staat voor Massive Ordnance Air Blast, maar de afkorting werd ook wel uitgelegd als ‘Mother Of All Bombs’ (moeder a...

Lees verder
1997
2022-11-30
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Moab

Een gemene vent, een treiteraar. In het Bijbelboek Genesis wordt Moab ten tonele gevoerd: de zoon van Lot en diens oudste dochter. Hij werd de stamvader van de Moabieten, een volk dat steeds in strijd was met zijn stamverwante buren, o.a. de Israëlieten.

Lees verder
1955
2022-11-30
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

MOAB

was tijdens het O.T. de vruchtbare hoogvlakte ten O. van de Dode Zee. Daar ligt de berg Nebo, van welks top Moses vóór zijn dood het land van belofte aanschouwde (Deut. 34 : 1). Reeds vroegtijdig kende men op dit plateau, zoals de onderzoekingen van Nelson Glueck aangetoond hebben, een uitgebreid bevloeiingssysteem en een hoogstaande...

Lees verder
1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Moab

1. zoon van een der dochters van Koach (Gen. 19 : 37); 2. land en volk ten O. van de Dode Zee (Gen. 36 : 35).

Lees verder
1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Moab

Stamvader van de ➝ Moabieten.

1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Moab

('mo:ab) [Hebr. zaad] zoon van Lot, stamvader der Moabieten.

1928
2022-11-30
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Moab

voortgekomen uit één der zonen van Lot en als zodanig verwant aan het volk Israël, treedt in de geschiedenis als voortdurende, verbitterde tegenstander van dit volk op, waardoor het echter op den duur overwonnen is. Het woonde ten Z.O. van Palestina in het vruchtbare hoogland ten O. van de Dode Zee. Iets van zijn taal en geschied...

Lees verder
1926
2022-11-30
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Moab

De mïsjor of hoogvlakte van Moab is een kalksteenplateau, dat van het Oosten naar het Westen langzaam golvend rijst om dan met steile helling in het Ghör neer te vallen. Aan de Westzijde vertoont het een slechts hier en daar door een wadi afgebroken lijn van ruwe bergtoppen, waarvan de Noordelijke bekend staan onder den naam „het ge...

Lees verder
1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Moab

Moabieten, een landstreek en een volk der Oudheid, op de hoogvlakte ten O. van de Doode Zee. Zij waren verwant aan de Israëlieten (voor de sage over de afstamming der M. zie LOT) en schijnen met dezelfde volksverhuizing, die de Israëlieten als onderdeel van de volkerengroep der Hebreën naar Kanaan voerde, naar hun latere woonplaats te zijn gekomen....

Lees verder
1908
2022-11-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Moab

eigenlijk naam van een volk (zie Moabieten), wordt in den Bijbel ook gebezigd ter aanduiding van het door dat volk bewoonde land ten oosten der Doode zee. Ten z. is het begrensd door het gebied van Edom, ten n. door het gebergte Gilead en ten o. door de arabische woestijn. De diepe bedding van den Arnon (thans Wadi el-Modsjib) deelt het land in twe...

Lees verder
1869
2022-11-30
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Moab

zoon van Loth, werd de stamvader der Moabieten.