Gegevensverzameling betekenis & definitie

Voor een gefundeerde marktanalyse zijn goede informatiebronnen essentieel. Soms is informatie voorhanden binnen de organisatie, maar meestal moet informatie over de markt buiten de onderneming worden gehaald.

Gegevensverzameling behelst het vergaren, valideren en rubriceren van interne en externe informatie. De verzameling van gegevens is een belangrijke stap in new business planning en wordt vaak onderschat. Dagelijks verschijnen talrijke publicaties en cijfers, maar de kunst is om de juiste gegevens te traceren op grond van de criteria validatie en betrouwbaarheid. Daarnaast moeten verkregen gegevens worden gerubriceerd naar onderwerp om bronnen te kunnen combineren en gegevens efficiënt aan bevindingen te kunnen koppelen. Informatie wordt in het algemeen verzameld op drie verschillende manieren:

- Interne informatie uit bijvoorbeeld verkoopcijfers en medewerkers
- Deskresearch met gebruik van openbare bronnen
- Primair marktonderzoek waaronder enquêtes, interviews en waarnemingen