Marktanalyse betekenis & definitie

De directe vraagomgeving van een organisatie heeft een doorslaggevende impact op de strategische, commerciële en operationele uitwerking van een voorgenomen investering. Marktanalyse is binnen new business planning één van de belangrijkste elementen van omgevingsonderzoek.

Zonder marktanalyse mist new business planning een fundament voor de keuzen die ten aanzien van een geplande investering worden gemaakt. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten staat daarom een marktanalyse altijd aan de basis. Zonder marktanalyse geen businessplan. Belangrijke elementen van een marktanalyse zijn de gegevensverzameling, het analysemodel, de onderbouwing en de marktprognose.