Liminoïde betekenis & definitie

Een liminoïde ervaring is de acute instabiliteit van 'Wat gebeurt hier?'. Liminoïde zijn de tegenstrijdige gevoelens rond begrenzingen (limen) horende bij botsende leefwerelden. Je zieke moeder is onverwacht aan de telefoon. Liminoïde of liminaalachtig.

Het postmoderne tijdsbestek lijkt meer dan vroeger een voortdurend proces van veranderen, van snel schakelen met een constant heen-en-weer bewegen tussen leefwerelden. Individuen verkeren in private ruimten (slapen, ontbijten) en al of niet gelijktijdig in tussenruimten (thuis TV en video kijken, virtuele werelden delen).

Ook de buitenruimte is fluïde. We gamen in de trein en maken selfies in de metal disco. Ritualisering van gewoonten draagt ertoe bij dat de talloze passages of drempelovergangen (limen) tussen subculturen routineus verlopen.

Opeens ontstaan in deze constante flux tussen de werelden waarin wij leven ontregelende liminoïde situaties. Zoals onder het diner belt je zieke moeder of tijdens het werkoverleg appt het kinderdagverblijf. Zo'n paradoxale grenservaring werkt soms verlammend (Wat gebeurt hier?). Vraagt dikwijls om een snelle en creatieve oplossing (mobiel opnemen, naar de gang gaan, sms'en, of moeder uitzetten?). Andere voorbeeld is in de wachtkamer voor bevolkingsonderzoek waar toch opeens extra röntgenfoto's nodig zijn. Ik ziek? Allemaal moeras-ervaringen die verwachtingen ontregelen, destabiliseren en liminoïde gedragingen oproepen.

Een enkele keer ontstaat uit de negatieve ervaring spontaan speelse nieuwe rituelen die stabiliteit bieden (chatten, liken en delen). Betrokkenen ondergaan geen fundamentele verandering zoals bij 'echte' drempels van overgangsrituelen. Zij zijn wel steeds weer een gedeelde ervaring rijker. Alles bijeen, exceptionele eraringen van liminaliteit rond scharnierpunten des levens (huwelijk, geboorte en sterven) lijken uiteen gevallen. Liminoïde of liminaalachtige ervaringen zijn er een betekenisvolle afspiegeling van.