Eerwraak betekenis & definitie

Eerwraak is ritueel geweld met als doel de zuivering van de smet door wraakneming.

Eerwraak is een zuiveringsritueel van zedelijk eerverlies. Hoe eergevoeliger de familie, des te dieper de schaamte en hoe groter het gezichtsverlies. De aanvankelijk trotse familie gaat publiekelijk af als niemand iets onderneemt. Als één van de mannen uit de familie geen wraak op het vrouwelijke familielid of de veroorzaker van het eerverlies neemt, staat behalve zijn eigen eer ook die van zijn familie op het spel.

Eerwraak krijgt betekenis omdat een erecode centraal staat. Het gaat om iets dat heilig is en om de erkenning van en het respect voor een nauwelijks aan te tasten, weinig veranderbare en niet echt onderhandelbare erecode. Het verlies van dat respect zorgt voor cognitieve dissonantie, schaamte en eventueel wraak.

Het dodelijke duel - een andere erecode - was vroeger een geijkte methode om gezichtsverlies, verlies aan gezag en prestige te herstellen. De uitoefening van aan eer gerelateerd fysiek huiselijk geweld vraagt eveneens om stapsgewijze afschaffing. De samenleving zal de meest extreme vormen van dit symbolisch geweld moeten civiliseren door er op termijn handelingen van te maken waar de wraaknemer zich voor zou moeten schamen. Erecodes zullen altijd blijven bestaan. De wijze van wraakneming zal echter minder fysiek worden.