J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gepubliceerd op 28-04-2019

2019-04-28

Omhaal — omslag

betekenis & definitie

Drukte, wijdloopigheid. Omslag is woelige be¬slommering, die echter niet altijd te vermijden is.

Omhaal heeft eene nog ongunstiger beteekenis dan omslag; hij is het gevolg van gebrek aan overleg, waardoor men niet eenvoudig te werk gaat, maar meer overhoop haalt, dan noodig is, derhalve overdreven en geheel noodeloozen omslag maakt. De omslag in redeneeringen en bewijzen is niet door iedereen te vermijden, maar de omhaal van woorden is altijd onverdragelijk, omdat hij óf van gebrekkig denken getuigt, óf van de geheime bedoeling om de eigenlijke gedachte als in een vloed van woorden te verstikken.