Daar — aldaar — hier — ginds betekenis & definitie

Bijwoorden van plaats. Hier beteekent de plaats, waar de spreker zich bevindt; daar eene plaats in de nabijheid; aldaar wijst dit nog meer aan, dit woord staat bij voorkeur aan het begin van een volzin en legt een sterkeren nadruk op de plaats¬aanwijzing; ginds wijst op eene meer verwijderde plaats.

Wat is het hier een lief plekje: daar vóór ons die welige, golvende korenakkers, en ginds in de verte de gezichteinder met statig geboomte omzoomd, waaruit de kerktoren zich slank en bevallig verheft. Eene verkorting van daar is er. Komen deze beide woorden in tegenstelling met elkander voor dan heeft daar sterker aanwijzende kracht. Ik kan het er niet vinden. Dan hebt ge met den neus gezocht, zie, daar ligt het.