Wat is de betekenis van Daar — aldaar — hier — ginds?

1898
2021-01-23
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Daar — aldaar — hier — ginds

Bijwoorden van plaats. Hier beteekent de plaats, waar de spreker zich bevindt; daar eene plaats in de nabijheid; aldaar wijst dit nog meer aan, dit woord staat bij voorkeur aan het begin van een volzin en legt een sterkeren nadruk op de plaats¬aanwijzing; ginds wijst op eene meer verwijderde plaats. Wat is het hier een lief plekje: daar v&oacut...

Lees verder