ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Rentedragende instrumenten

betekenis & definitie

Een rentedragend instrument is een financieel actief of financiële verplichting waarvoor een tijdsafhankelijke vergoeding wordt betaald, in verhouding tot een bepaalde nominale waarde.