ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Financiële verplichting

betekenis & definitie

Elk contractueel overeengekomen verplichting om:

liquide middelen of een ander financieel actief aan een andere onderneming over te dragen.
linanciële instrumenten te ruilen met een andere onderneming onder voorwaarden die potentieel nadelig zijn.
bepaalde contracten al dan niet af te wikkelen in eigen-vermogensinstrumenten van ING.