ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Financieel actief

betekenis & definitie

Elk actief dat bestaat uit:

liquide middelen;
een eigen-vermogeninstrument van een andere onderneming;