ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Economisch kapitaal

betekenis & definitie

Het minimale kapitaal dat benodigd is om onverwachte verliezen op te vangen in ernstige stresssituaties. ING Bank berekent het vereiste economische kapitaal met een betrouwbaarheidsniveau van 99,95%. Dit betrouwbaarheidsniveau is afgeleid van de historische frequentie van ingebreke blijven van ondernemingen met een kredietrating AA (waarschijnlijkheid van ingebreke blijven eens per 2000 jaar of 0,05%).