Ikonen Lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Gepubliceerd op 01-03-2017

Licht

betekenis & definitie

Van het ‘ongeschapen licht van god’ is sprake in iconen. Volgens Gregorius Palamas is Jezus Christus het Goddelijke licht, en zijn leer is de verlichting van de mensen. Dit goddelijke licht werd door de discipelen van Christus aanschouwd op de berg Thabor. Het licht van Thabor was niet zomaar licht, maar het ongeschapen eeuwige licht van God zelf. Het is niet de Goddelijke essentie, want niemand kan God in het gezicht zien, maar een goddelijke actie.

Dank zij de invloed van de Hesychasten heeft het licht van Thabor een speciale betekenis gekregen. Alles wat met God te maken heeft is doordrongen van een stralend licht. Icoonschilders proberen het onmogelijke te doen: hoe ze daarin slagen is te zien in de iconen van de Transfiguaratie.