Wat is de betekenis van Licht?

2024-04-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

licht

licht - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) elektromagnetische golven die met het oog kunnen worden waargenomen
(met een golflengte van 420-780nm) 2. een lamp of andere lichtbron 3. het licht: verstand krijgen Na vele jaren vergeefs op school gezeten te hebben zag de jongen eindelijke het lic
...

2024-04-22
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Licht

Het licht schijnt in de duisternis, niet alles is even slecht, er is nog hoop. Licht in de duisternis, iets goeds of hoopvols. Het metaforisch gebruik van licht is heel algemeen. Sommige verbindingen zijn dan ook niet noodzakelijk bijbels. De uitdrukkingen zijn ingedeeld naar twee betekenissen, die niet altijd scherp van elkaar te onderscheiden zi...

2024-04-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

licht

licht - bijvoeglijk naamwoord 1. wat je zonder veel inspanning kunt doen ♢ dat is een lichte opleiding 2. wat weinig weegt ♢ deze koffer kan ik wel dragen, hij is erg licht 1. hi...

2024-04-22
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

licht

Van een bieding: nauwelijks aan de (normale) puntenvereisten voldoend. Meestal gebruikt met betrekking tot een opening of volgbod. Zie ook: licht openen; biedstijl

2024-04-22
Ikonen Lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Licht

Van het ‘ongeschapen licht van god’ is sprake in iconen. Volgens Gregorius Palamas is Jezus Christus het Goddelijke licht, en zijn leer is de verlichting van de mensen. Dit goddelijke licht werd door de discipelen van Christus aanschouwd op de berg Thabor. Het licht van Thabor was niet zomaar licht, maar het ongeschapen eeuwige licht van God zelf....

2024-04-22
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Licht

(→) Belichting Theatertechniek

2024-04-22
Molenwoordenboek

B.D. Poppen (2000)

Licht

De licht is een speciaal mechanisme wat de bovenste molensteen tijdens het draaien verticaal kan bewegen, zodat de afstand tot de onder- en stilliggende molensteen gevarieerd kan worden. Hierdoor wordt de fijnheid van het meel gereguleerd; een kleine afstand betekent een fijnere kwaliteit meel!

2024-04-22
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Licht

Dit symboliseert de geestelijke energie die loskomt - men kan alles helder en duidelijk zien. Dit oersymbool geeft hoop en wijst op een nieuw begin (‘het levenslicht aanschouwen’). We hoeven ons geen zorgen te maken, noch over onze gezondheid, noch over ons welbevinden. Gaat het licht in een droom net aan, dan kunnen we in de waaktoesta...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-22
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Licht

zie ook wil de laatste het licht uitdoen? 1 er is - aan het einde van de tunnel, weldra zal alles beter gaan. Vaak in een politieke context: het gevoerde beleid zal weldra zijn vruchten afwerpen, de door de bevolking gebrachte offers zullen niet tevergeefs zijn. Met een dergelijke slagzin proberen politici hun weinig populaire bezuinigingsmaatregel...