Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

zaakwaarneming

betekenis & definitie

Het op redelijke gronden en bewust behartigen van de belangen van een ander, terwijl deze belangenbehartiging niet op een overeenkomst of de wet berust.