Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

344 Onderwerpen

366.860 Bezoekers

‘Hoofdlijnen Nederlands Recht is geschreven door Prof. mr. C.J Loonstra (1992).

‘Hoofdlijnen Nederlands Recht’ behandelt de belangrijkste rechtsgebieden die het Nederlandse recht kent en biedt daarmee een algemene instructie voor hbo-studenten in het rechtsdomein. Het legt helder uit hoe rechtsgebieden zich tot elkaar verhouden en hoe deze op elkaar inwerken. Na een algemene oriëntatie volgt de behandeling van het verbintenissenrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht, het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht, het bestuurs(proces)recht, het straf(proces)recht en het Europees recht. In het boek wordt vanuit praktische voorbeelden de vertaalslag naar het recht gemaakt.

Cees Loonstra is naast hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, adviseur bij een Amsterdams advocatenkantoor. Hij beoefent het arbeidsrecht daardoor niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Hij is tevens raadsheerplaatsvervanger bij Hof den Haag. Cees Loonstra schreef meerdere studieboeken voor het hbo.

Toon meer

Definities en betekenissen van Hoofdlijnen Nederlands Recht