Wat is de betekenis van zaakwaarneming?

2019
2021-01-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zaakwaarneming

zaakwaarneming - Zelfstandignaamwoord 1. het optreden als een zaakwaarnemer of zaakwaarneemster Regelt u de zaakwaarneming? Woordherkomst samenstelling van zaak en waarneming

Lees verder
1992
2021-01-21
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

zaakwaarneming

Het op redelijke gronden en bewust behartigen van de belangen van een ander, terwijl deze belangenbehartiging niet op een overeenkomst of de wet berust.

1991
2021-01-21
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Zaakwaarneming

Het op basis van vrijwilligheid waarnemen van de belangen van een ander zonder daartoe opdracht te hebben ontvangen, met of zonder medeweten van die ander. De wet verbindt aan zaakwaarneming als gevolg voor de zaakwaarnemer onder meer de verplichting die waarneming voort te zetten en te voltooien, totdat degene wiens belangen hij waarneemt in staat...

Lees verder
1973
2021-01-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

zaakwaarneming

v. (-en), het vrijwillig, en zonder opdracht daartoe, waarnemen van de belangen van een ander, met of zonder diens medeweten. (e) Zaakwaarneming kan bestaan in het verrichten van feitelijke handelingen of rechtshandelingen, waarbij de bedoeling moet zijn het belang van een ander te dienen. Onverschillig: het motief, kan de zaakwaarneming worden ver...

Lees verder
1950
2021-01-21
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Zaakwaarneming

v. (-en), het optreden als zaakwaarnemer (vgl. art. 1390 B. W.).

1949
2021-01-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Zaakwaarneming

het vrijwillig, zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn of opdracht te hebben verkregen, voor iemand anders diens zaken waarnemen. De zaakwaarnemer is verplicht een eens begonnen Z. voort te zetten en rekening en verantwoording af te leggen, doch kan geen loon vorderen. Anderzijds is de belanghebbende verplicht om de zaakwaarnemer schadeloos te...

Lees verder
1933
2021-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Zaakwaarneming

(Ned. recht). Vlg. art. 1390 B.W. is z. aanwezig, wanneer iemand vrijwillig en zonder daartoe last te hebben bekomen, eens anders zaak behartigt. Onder zaak is daarbij te verstaan één of meerdere vermogensrechtelijke belangen. Het behartigen kan zoowel door ➝ rechtshandelingen, als door feitelijke handelingen geschieden. Een voorbeel...

Lees verder
1916
2021-01-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Zaakwaarneming

Zaakwaarneming - zie NEGOTIORUM GESTIO.