Cultus betekenis & definitie

Een handeling, doorgaans volgens vaste regels, met de bedoeling het bovenzinnelijke in het zintuiglijke te trek- ken. Spirituele kennis zoals aanwezig in de antroposofie kan leiden tot een kosmische cultus waarbij het geestelijke in de kosmos verenigd wordt met het geestelijke in de mens. De Kerstbijeenkomst in Dornach in 1923 kan gezien worden als een cultische handeling waarbij de uit de geestelijke wereld afkomstige antroposofie zich volledig op de aarde manifesteert.