Lexicon antroposofie

Henk van Oort (2010)

514 Onderwerpen

185.958 Bezoekers

Lexicon antroposofie is geschreven door Henk van Oort (2010).

Het ‘Lexicon antroposofie’ is een gedegen naslagwerk, waarin met het oog op een brede doelgroep zowel de basisbegrippen als de wat minder frequent voorkomende termen zijn opgenomen. Antroposofie is óók een taal. Een taal die ons kan verbinden met de wereld van de geest. Het is met dit bewustzijn dat Henk van Oort het initiatief nam dit lexicon te schrijven. Bij de samenstelling ervan was het zijn bedoeling een gemakkelijk hanteerbaar handboek te schrijven waarvan hij zou wensen dat het had bestaan toen hij ruim veertig jaar geleden kennismaakte met de antroposofie.

Henk van Oort volgde de lerarenopleiding aan de Pedagogisch Academie in Amsterdam en studeerde Engels aan de Vrije Universiteit in dezelfde stad. Hij geeft trainingen aan leraren die het vak Engels willen geven in het basisonderwijs. Deze trainingen leidden tot vele publicaties op dit gebied. Zijn belangstelling voor literatuur in het algemeen en voor poëzie in het bijzonder heeft geleid tot incidenteel optreden als verhalenverteller en declamator. Hij geeft ook inleidingscursussen in de antroposofie voor Vrije Schoolleraren, voor ouders van deze scholen en voor belangstellenden.

Toon meer