Gepubliceerd op 05-05-2017

Zwarte scholen

betekenis & definitie

De term ‘zwarte school’ wordt verschillend gebruikt. Meestal wordt er een school mee bedoeld met meer dan 70% allochtone leerlingen. Er zijn ongeveer 320 zwarte scholen. Het gaat zowel om basisscholen als om vmbo en roc (mbo) scholen, meestal in de grote steden.

De naam zwarte school roept bij de blanke meerderheid vaak angst op: het is een poel des verderfs, de kinderen zijn onbeschaafd, je kan er beter uit de buurt blijven. Ik kan u aanraden om eens op bezoek te gaan.

Het is moeilijk om met zekerheid uitspraken te doen over de leerprestaties op zwarte scholen. De cijfers moeten sowieso vergeleken worden met witte scholen met kinderen van laagopgeleide ouders. Onderzoeken naar de leerprestaties laten een verwarrend en soms tegenstrijdig beeld zien. Er zijn slecht presterende zwarte maar ook witte scholen. Er zijn ook goedpresterende zwarte scholen. Wat nodig lijkt op deze scholen is een duidelijk beleid met veel structuur en oneindig veel liefde en geduld.