Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Gepubliceerd op 05-05-2017

Emmeren

betekenis & definitie

Iets luchtigs. Immigranten uit agrarische streken worden soms geitenneukers genoemd. Het is een verwijzing naar seks tussen mensen en dieren, een verschijnsel dat vooral, maar niet vaak, voorkomt in agrarische samenlevingen.

Ook in het vroegere agrarische Nederland kwam seks tussen mens en dier vaker voor dan nu. Het heeft zelfs een algemeen bekend woord opgeleverd: emmeren. De herkomst van dat woord is interessant. Honderd vijftig jaar geleden, toen soldaten met hun paarden (huzaren) eenzaam op de hei zaten, hadden ook zij behoefte aan seks. Ze gebruikten daarvoor soms hun paarden. Het woord emmeren verwijst naar de emmer waar de soldaat op moest gaan staan om het paard op de juiste hoogte te benaderen. Het was blijkbaar een heel geëmmer.