Zeerecht betekenis & definitie

Zeerecht - het geheele samenstel van alle rechten en verplichtingen met betrekking tot de scheepvaart ter zee. Het zeerecht vinden wij in het tweede Boek van het W. v. K. in de Wet op de Zeebrieven (1869), in de Wet voor de tucht op Koopvaardijschepen (1856) en in de Schipperswet (1904) geregeld.

— Korthals Altes, E. J. Internationale rechtsconflicten op het gebied van het Zeerecht. Uitgave van Blikman & Satorius, Amsterdam 1891.