Zeeroof betekenis & definitie

Zeeroof - strafbaar misdrijf volgens artt. 381-385 van het Wetboek van strafrecht.