Zeemonster betekenis & definitie

Zeemonster - verkoopmonster in den katoenhandel dat den kooper per post wordt toegezonden en betrekking heeft op een zeilende partij. Stelt den Ontvanger in staat de goederen zeilend te verkoopen.

Zee-oorlogsrecht Was müssen unsere Kaufleute, Reeder u. Kapitäne vom Seekriegsrecht wissen? 2. Aufl. Hamburg, Eckardt. M —.50.

Gepubliceerd op 14-03-2019