Z/r betekenis & definitie

Z/r - uitdrukking voorkomende achter den naam van sommige rekeningen van buitenlandsche debiteuren- of crediteuren en bet. : zijn rekening. Voor dezen debiteur- of crediteur zal in dit geval ook een m/r (zie aldaar) aangelegd zijn, anders heeft de onderscheiding geen zin. De z/r bevat alleen bedragen in eigen geld, er komt dus geen koersverschil op voor. Zie ook : J. Hagers, Koopmansboekhouden, Deel I.

Gepubliceerd op 14-03-2019