Waarde in mijzelf betekenis & definitie

Waarde in mijzelf - clausule voor wissels aan eigen order wel gebezigd in plaats van de wettelijke: waarde genoten of waarde in rekening. De wetgever heeft blijkbaar verzuimd de clausule voor wissels aan eigen order aan te geven. Hierom is wel eens beweerd, dat zulk een wissel geen wissel is.

Gepubliceerd op 14-03-2019