Waarde en prijs betekenis & definitie

Waarde en prijs - in onderscheiding van de gebruikswaarde heeft ieder voorwerp ook een zekere ruilwaarde, die van verschillende omstandigheden afhankelijk, aan min of meer sterke rijzing of daling onderhevig is en de prijs van dat voorwerp genoemd wordt. De waarde van een voorwerp bestaat in zijn meerdere of mindere nuttigheid, de prijs wordt bepaald naar de tijdelijke behoefte of overvloed ; in dien zin zou men aan waarde de eigenschap van bestendigheid en van werkelijkheid moeten toekennen en aan den prijs de eigenschap van veranderlijkheid.

Gepubliceerd op 14-03-2019