Verhaal betekenis & definitie

Verhaal - het recht om aansprakelijkheid te doen gelden. De aansprakelijkheid, die op een derde rust, voor een vordering, waaraan niet voldaan is. Het verhaal komt vooral voor in wisselzaken, hetzij als gevolg van een non-acceptatie of van non-betaling, en kan langs gerechtelijken of buitengerechtelijken weg plaats hebben. De verhuurder heeft voor de onbetaald gebleven huurpenningen verhaal op de roerende goederen van den huurder, die zich in of op het verhuurde goed bevinden.