Wat is de betekenis van verhaal?

2019
2021-06-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verhaal

verhaal - Zelfstandignaamwoord 1. een verslag van een waargebeurde of verzonnen gebeurtenis Heb je het verhaal over de boete die Microsoft door de EU opgelegd heeft gekregen al gelezen? verhaal - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van verhalen ...

Lees verder
2018
2021-06-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verhaal

verhaal - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-haal 1. verslag van echte of verzonnen gebeurtenissen ♢ hij vertelde een spannend verhaal 1. het verhaal gaat .... [men zegt] ...

Lees verder
2016
2021-06-24
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Verhaal

Het recht om een betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk bij een ander neer te leggen. Bijvoorbeeld de sociale dienst die een bijstandsuitkering mag verhalen op de ex-partner.

2009
2021-06-24
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

verhaal

Hulpmiddel voor de beeldvorming door middel van het gesproken woord.

2003
2021-06-24
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

verhaal

verhaal - Term uit de verzekeringssector. Verhaal is de terugvordering van een uitgekeerde schadeloosstelling door een verzekeraar. Ander woord voor regressierecht.

2002
2021-06-24
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

verhaal

Verhalen zijn gebeurtenissen die in samenhang worden verteld; zie vertelling.

2001
2021-06-24
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Verhaal

Gebeurtenissen in samenhang verteld (→) vertelling.

1991
2021-06-24
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Verhaal

Verhaal in rechten of rechtens is de gerechtelijke of buitenrechtelijke executie van vorderingen op vermogensbestanddelen die aan de schuldenaar toebehoren of anderszins voor de schuld verbonden zijn.

1952
2021-06-24
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verhaal

s.n., forhael (it), teltsje (it), stik (it); (schadeloosstelling), forhael (it); op zijnkomen, op moed, op ’e hael op 'e kluten, yn ’t forset komme.

1950
2021-06-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verhaal

o. g. mv., 1. (recht.) mogelijkheid van of gelegenheid tot schadeloosstelling, vergoeding: verhaal nemen op; er is geen verhaal op, er is geen vergoeding voor te verkrijgen ; — (Zuidn.) verhaal op de rechter, actie tot schadeloosstelling; 2. herkrijging van krachten: ik moet even op verhaal komen, even uitblazen, uitrust...

Lees verder
1916
2021-06-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Verhaal

Verhaal - zie REGRES en SCHADEVERGOEDING.

1910
2021-06-24
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Verhaal

Verhaal - het recht om aansprakelijkheid te doen gelden. De aansprakelijkheid, die op een derde rust, voor een vordering, waaraan niet voldaan is. Het verhaal komt vooral voor in wisselzaken, hetzij als gevolg van een non-acceptatie of van non-betaling, en kan langs gerechtelijken of buitengerechtelijken weg plaats hebben. De verhuurder heeft voor...

Lees verder
1898
2021-06-24
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Verhaal

zie Fabel.

1898
2021-06-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Verhaal

Het begrip verhaal heeft 2 verschillende betekenissen: 1. verhaal - VERHAAL - o. (...halen), vertelling, geschiedenis; sprookje, roman: bericht, opgave; verslag. VERHAALTJE, o. (-s). 2. verhaal - VERHAAL - o. (recht.) schadeloosstelling, vergoeding : verhaal nemen op; zijn verhaal hebben op iem., vergoeding van hem eischen ; er is geen verhaal op,...

Lees verder