Uitgestelde schuld betekenis & definitie

Uitgestelde schuld - schuld, die nog geen rente draagt, maar dat zal doen na verloop van een bepaalden of onbepaalden tijd, onder zekere voorwaarden bij het aangaan dier schuld vastgesteld. Ook schuld, waarvan de rentebetaling door onmacht van den schuldenaar is gestaakt.

Gepubliceerd op 14-03-2019