Tape-koersen betekenis & definitie

Tape-koersen - door een daarvoor vastgesteld comité worden de verschillende noteeringen der Londensche beurs, welke gedurende beurstijd door vraag en aanbod ontstaan, opgenomen. Deze worden door de „Exchange Telegraph Company” door middel harer telegrafische tape-toestellen naar verschillende kantoren overgebracht en hebben daardoor den naam tape-prijzen ontvangen. Bij iedere noteering van een fonds wordt vermeld de juiste tijd, waarop zij ontstond. Ziet men b.v. van een noteering 11,50 903/8-5/8, dan beteekent dit, dat de noteering te 11.50 vm. ontstond en dat zij 903/8-⅝ was. Naar gelang van levendigheid in den omzet, zijn er meer of minder noteeringen. De tape-prijzen worden dagelijks in de groote Engelsche finantiëele bladen gepubliceerd, waardoor een ieder kan nagaan, welke de noteering van een zeker fonds op een bepaald uur van den dag was en zich kan overtuigen, of hem de juiste koers werd berekend.

Gepubliceerd op 14-03-2019