Tabellarisch betekenis & definitie

Tabellarisch - als eene tabel. Onderscheidene koopmansboeken worden ter vergemakkelijking van het overzicht tabellarisch ingericht, zij bieden dan het voordeel, dat bepaalde gegevens op een bepaalde plaats te vinden zijn en de sorteering der gegevens voor verdere bewerkingen reeds onder het opteekenen daarvan geschiedt.

Gepubliceerd op 14-03-2019