Recht van wederinkoop betekenis & definitie

Recht van wederinkoop - een recht, dat de verkooper zich voorbehoudt, om het verkochte terug te nemen tegen teruggave van: den oorspronkelijken koopprijs, alle rechtmatige kosten op en terzake van den koop en de levering gevallen en de noodzakelijke kosten van reparatiƫn en zulke, waardoor het verkochte goed in waarde vermeerderd is, ten beloope van deze vermeerdering. (Burg. Wetb. art. 1555 en 1561).