Obligo betekenis & definitie

Obligo - verplichting, verbintenis, welke iemand, hetzij voor zich zelf, hetzij voor rekening van anderen, ten behoeve van een derde op zich neemt, b.v. door borgstelling of door goed te spreken.

Gepubliceerd op 14-03-2019