Monster betekenis & definitie

Monster - kleine hoeveelheid koopwaar aan afnemers bij aanbieding gezonden of op de markt of beurs getoond ter vaststelling van de kwaliteit van goederen. Bij koop op monster moet het geleverde in kwaliteit aan het monster beantwoorden.

Zie ook monsters.