Hypotheek betekenis & definitie

Hypotheek - verband van onroerende goederen bij authentieke acte, tot zekerheid van een voorgeschoten geldsom en den intrest daarop. De hypotheek moet in de daartoe bestemde openbare registers worden ingeschreven. Hypotheek kan alleen verleend worden op onroerende goederen, evenals alleen op roerende goederen pandrecht gegeven kan worden. Zie B. W. art. 1208 en volg. .. — Dannenbaum, Fr., Deutsche Hypothekenbanken. Wirtschafte Darstellung nebst Kommentar z. Hypothekenbankgesetz.goederen bij authentieke acte, tot zekerheid van een voorgeschoten geldsom en den intrest daarop. De hypotheek moet in de daartoe bestemde openbare registers worden ingeschreven. Hypotheek kan alleen verleend worden op onroerende goederen, evenals alleen op roerende goederen pandrecht gegeven kan worden. Zie B. W. art. 1208 en volg.

— Dannenbaum, Fr., Deutsche Hypothekenbanken. Wirtschafte Darstellung nebst Kommentar z. Hypothekenbankgesetz. M 12.—.

Gepubliceerd op 13-03-2019