Geldbelegging betekenis & definitie

Geldbelegging - het productief maken van beschikbare gelden, door deze nml. tegen vergoeding aan anderen ten gebruike af te staan of wel door zich daarmede goederen of effecten aan te schaffen, die, naar men verwacht, redelijke baten zullen opleveren.