Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 13-03-2019

Depot

betekenis & definitie

Depot - hetgeen gedeponeerd is. Ook: een winkel of magazijn, waarin goederen tegen genot van zekere korting of provisie voor rekening van anderen worden verkocht, voorts ook de bewaarplaats.

— Men onderscheidt twee soorten van depôts, n.1. open en gesloten. Bij het open depôt moet het in het depôt gegeven voorwerp, duidelijk omschreven worden op een depositobriefje, daar de ontvanger precies hetzelfde voorwerp moet teruggeven. Het gesloten depôt moet verzegeld zijn. Dikwijls geeft men alleen de effecten in deposito en behoudt de coupons etc. zelf. De banken bewaren de deposito’s ook vaak in zoogenaamde safes, d. z. ijzeren kastjes, voorzien van twee sloten, waarvan de depositogever den sleutel heeft voor het eene slot en de deposito-ontvanger dien voor het andere. Oneerlijkheid bij den deposito-ontvanger wordt zwaar gestraft. Zie bewaargeving.