Dagregister betekenis & definitie

Dagregister - register of boek, waarin een expediteur zijne dagelijksche verzendingen aanteekent. Ook: boek, dat door den schipper (Kapitein) op zee wordt gehouden en waarin hij alles aanteekent, wat gedurende de reis voor belangrijks voorvalt; zie journaal.

Gepubliceerd op 13-03-2019