Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Gepubliceerd op 13-03-2019

Code

betekenis & definitie

Code - sleutel (voor telegrammen). Woordenboek, waarin door bepaalde woorden, die in alphabethische volgorde staan, zinsneden en getallen staan aangeduid. Door de overseining dezer woorden wordt groote besparing van telegramkosten verkregen. De ontvanger moet in het bezit van denzelfden code zijn, als de afzender, vandaar dat onderscheidene firma’s met buitenlandsche relatiën, op hunne briefhoofden de namen der codes vermelden, welke zij gebruiken.

A.B.C. code, Mercuur-code.

— Carlowitz-Code. Hrsg. v. Carlowitz & Co., Hamburg. Verff.: Jul. Kähler, W. Merckenschlager. Hamburg, L. Friedrichsen & Co. Geb. M. 40.—.—Tecklenburg, A., Codewörterbuch „Kosmos”. 5507 Millionen Codewörter. Mit e. Mindestunterschiede von 2 Buchstaben numeriert von 9,000,000,000— 5,506,999,999 bearb. (In deutsch, engl., franz. u. span.). Hbg., L. Friedrichsen & Co. Geb. M. 100.—.

— Claus, C., Methode om van 2 codewoorden één codewoord te maken, f 15.—. Bussum. H. van Ingen.

— Schmid v. Schwarzenhorn, R., Der Hundertsilbenschlüssel. Universal-Depeschenschlüssel. Dreisilbensystem. Berlin. Schildberger. M. 10.

Wieger’s G. u. Sohn, Blitz-Code. Düsseldorf, Selbstverlag. Geb. M. 25.

— Witkamp, H. Ph. Th., Privaatcode. f 5.—. Nijmegen. Firma H. ten Hoet.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!