Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 13-03-2019

Belastingen

betekenis & definitie

Belastingen - rek., wordt gedeb. voor de betaalde belastingen, die niet speciaal op een bepaalde bezitting drukken (inkomstenbel. bedrijfsbel., personeele bel., vermogensbel.) Zoo zal bijv. de grondbelasting geboekt worden op de exploitatierek. (of op de administratie-rek.) van het gebouw, waarop die belasting betrekking geeft.

Zij wordt gecred. voor ’t saldo (per V. en W.rek.).

— Loeck, P., Reichsstempelgesetz (Börsensteuergesetz, Frachturkunde, Tantième für Aufsichtsratsmitglieder) mit allen Ausführungs Bestimmungen, Entscheid etc. M. 6.