Bagage betekenis & definitie

Bagage - volgens eene resolutie van den Min. v. Fin. wordt in den regel als bagage slechts beschouwd al hetgeen de reiziger aan reisbenoodigdheden medeneemt, als: koffers, mantel- en reiszakken, hoededoozen, kleine kisten en dergelijke; groote kisten, tonnen, meubelen, en andere voorwerpen, die niet als reisbenoodigdheden kunnen beschouwd worden, zullen niet als bagage ingeschreven worden.

Onverminderd het bepaalde in het volgend lid is het verboden goederen, welke niet met spoortreinen mogen vervoerd worden, of waarvan het vervoer voorwaardelijk is toegestaan, ten vervoer per spoorweg als bagage aan te bieden of te laten aanbieden of per spoorweg te vervoeren.

Motorrijwielen, welker reservoirs niet meer dan 2 liter benzine bevatten, mogen als bagage ten vervoer worden aangeboden en aangenomen, indien de reservoirs van sterk metaal zijn vervaardigd en luchtdicht gesloten zijn.

Gepubliceerd op 13-03-2019