Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 26-07-2017

par

betekenis & definitie

(de; -s, -ren) 1 - (voor een hole) score op een hole die een scratchgolfer verwacht wordt te maken onder normale weersomstandigheden, met foutloos spel en met 2 putts op de green; de par van elke hole wordt vast gesteld op basis van de gemeten lengte van de hole; in bijzondere gevallen en na overleg met de NGF, mag rekening worden gehouden met de effectieve speellengte en de speltechnische moeilijkheidsgraad van de hole; men maakt onderscheid tussen een par 3, een par 4 en een par 5 (en heel soms een par 6); ik heb dit rondje vijf parren gemaakt of gescoord, vijf van de 9 of 18 holes volgens het vastgestelde aantal slagen afgerond; onder par spelen, een hole in minder slagen dan de par van de hole spelen, bv. 4 slagen nodig hebben voor een par 5-hoIe; boven par spelen, een hole in meer slagen dan de par van de hole spelen, bv. 4 slagen nodig hebben voor een par 3-hole; tegen par (spelen), parwedstrijd waarbij de door de speler(s) gemaakte score per hole wordt vergeleken met de par op die hole; (Eng.) straight par, par die op de ‘reguliere’ manier tot stand is gekomen, bv, op een par 3 hole met 1 slag op de green en met 2 putts in de hole.

• Als u gaat lopen rekenen, bestaat het gevaar dat u te ver vooruit gaat denken. ‘Ik heb nog drie parren nodig om mijn persoonlijk record te breken,’ gaat het door uw hoofd, ‘en misschien win ik deze wedstrijd dan óók nog!’ Dit is vragen om moeilijkheden. U moet zich focussen op het hier en nu, de rest komt later wel. (NEWEL)

2 - (voor een baan) som van de pars van alle 18 holes: onder par spelen, een ronde in minder slagen dan de totale par van de baan spelen, bv. 70 slagen maken op een par 72-baan; boven par spelen, een ronde in meer slagen dan de totale par van de baan spelen, bv. 75 slagen maken op een par 72 baan; (Eng.) straight par, par die op de ‘reguliere’ manier tot stand is gekomen, door het slaan van straight pars op alle 18 holes; dat is een par 69-baan.

• Par van een baan is geen standaard voor de moeilijkheidsgraad van een baan. (LOUTM)

• Met ‘par’ werd aan het einde van de negentiende eeuw een vastgestelde ideale score bedoeld, die gelijk was aan een ‘bogey score’. Deze ontwikkelde zich vooral in de Verenigde Staten tot een score die enigszins beter was dan de tot dusverre bekende bogey. In 1946 schakelde de USGA dan ook over van een ‘bogey competition’ naar een ‘par competition’. De R&A en de USGA maakten in 1952 hun gezamenlijke regelgeving waarin de begrippen ‘bogey or par competition’ werden opgenomen. (BOUWG)

Herkomst: van Lat. par(gelijk aan); ook afkorting van professional average result par 3 par 3-hole.