Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 14-07-2017

baanreglement

betekenis & definitie

(het; -en) - door een club of baaneigenaar (op)gestelde regels en voorwaarden waaraan spelers moeten voldoen als ze op de betreffende baan (gaan) spelen.

• Doorgaans staat het baanreglement samen met de ‘local rules' op de scorekaart van de golfclub vermeld. (COLLJ)

• Uit het baanreglement: ‘De speler dient minimaal 10 minuten voor de gereserveerde starttijd op de afslagplaats aanwezig te zijn; wie zich niet tijdig meldt bij de receptie of afslagplaats, verliest het recht om op de gereserveerde starttijd af te slaan; bij herhaaldelijk niet tijdig verschijnen op de gereserveerde starttijd kan een sanctie volgen.’ (www.prisedeau-golf.nl)

reglement