discrepantie betekenis & definitie

De huidige situatie wijkt af van de gewenste situatie.