Synoniemen van Discrepantie

2020-01-27

Discrepantie

Een discrepantie is een situatie waarin twee zaken niet met elkaar overeenstemmen. Er is een leemte tussen theorie en praktijk. Het Latijnse woord geeft aan dat er een verschil is. Dit verschil kan betrekking hebben op iets wat iemand heeft gezegd en de werkelijkheid: ''De politicus zei dat het aantal vacatures zou zijn verdubbeld; nu blijkt het zelfs te zijn gehalveerd. Er is een discrepantie tussen zijn woorden en de praktijk.'' Een belangrijk synoniem van discrepantie is misverstand. Het hoef...

2020-01-27

discrepantie

discrepantie, - v., verschil, tegengenstrijdigheid; oneenigheid.

2020-01-27

Discrepantie

Discrepantie - letterlijk: verschil. Refereert naar een situatie waarin twee dingen niet overeenstemmen, bijvoorbeeld wanneer de gewenste situatie niet overeenstemt met de werkelijke situatie.

2020-01-27

Discrepantie

Discrepantie - letterlijk: verschil; refereert naar een situatie waarin twee dingen niet overeenstemmen, bijvoorbeeld wanneer de gewenste situatie niet overeenstemt met de vogeldxk werkelijke situatie.

2020-01-27

discrepantie

discrepantie - Zelfstandignaamwoord 1. een onderlinge afwijking De discrepantie tussen de gewenste en de behaalde resultaten was erg groot. 2. een gebrek aan overeenstemming Wij hebben een discrepantie in onze communicatie. Woordherkomst afgeleid van het Latijnse discrepare (met het voorvoegsel dis-) met het achtervoegsel -antie Antoniemen [1] overeenkomst [2] overeenstem...

2020-01-27

discrepantie

discrepantie - zelfstandig naamwoord uitspraak: dis-cre-pan-tie 1. wat niet klopt met andere uitspraken ♢ er is een discrepantie in het verhaal van Jack 2. de onderlinge afwijking ♢ er is een discrepantie tussen de gewenste en de behaalde resultaten Zelfstandig naamwoord: dis-cre-pan-tie de dis...

2020-01-27

discrepantie

De huidige situatie wijkt af van de gewenste situatie.

2020-01-27

discrepantie

v. verschil, tegenstrijdigheid; misverstand.

2017-05-11

Kwalitatieve discrepantie

Zie aansluitingsproblemen.

2017-01-10

Discrepantie op de arbeidsmarkt

Discrepantie op de arbeidsmarkt is de verhouding tussen vraagzijde en aanbodzijde op de arbeidsmarkt. Bij een aanbodoverschot overtreft de aanbodzijde de vraagzijde. Bij een vraagoverschot overtreft de vraagzijde de aanbodzijde.

2017-05-10

eenzaamheid

Discrepantie tussen de sociale contacten die men wenst en de sociale contacten die men heeft.

2018-05-03

Seksuele problematiek

Het ongenoegen dat zich ontwikkelt wanneer iemand teveel discrepantie ervaart tussen wat hij of zij wil ervaren (binnen een seksuele relatie) en wat hij of zij werkelijk ervaart.

2017-05-11

wils- en vertrouwensleer

Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat een verklaring die niet strookt met de wil, niet kan leiden tot het tot stand komen van een overeenkomst. Er komt echter alsnog een overeenkomst tot stand als de wederpartij er in redelijkheid op mocht vertrouwen dat er geen discrepantie bestond tussen wil en verklaring.

2017-01-06

Anomie

Anomie betekent letterlijk ‘normloosheid’. Bij Durkheim: het ‘ontregeld’ zijn van de samenleving ten gevolge van het ontbreken van normen die aan de (volgens hem) onbeperkte individuele verlangens een bovengrens stellen. Bij Merton: een discrepantie tussen door de cultuur opgelegde waarden en door de structuur beperkte middelen van mensen om die waarden te realiseren.

2019-06-08

automatisme

automatisme - Betekent in psychologisch onderzoek de dissociatie of discrepantie tussen gedrag en het zich bewust zijn van het gedrag. Het begrip beschrijft in het algemeen onschuldig gedrag dat is gestoeld op vertrouwdheid en herhaling. Het wordt echter vaker gebruikt om pathologische gedragingen te beschrijven die voortkomen uit psychologische conflicten tussen bewuste en onbewuste verlangens, en die zintuiglijke hallucinaties en lichte tot ernstige catatonie tot gevolg hebben. Het is van invl...

2017-10-19

discrepanties

discrepanties - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord discrepantie

2017-10-19

discrepantietje

discrepantietje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord discrepantie

2017-10-19

discrepantietjes

discrepantietjes - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord discrepantie

2017-11-14

tegenspraak

tegenspraak - zelfstandig naamwoord uitspraak: te-gen-spraak 1. verzet met woorden ♢ mijn moeder duldt geen tegenspraak 2. wat niet klopt met andere uitspraken ♢ die bewering is in tegenspraak met wat je eerder zei Zelfstandig naamwoord: te-gen-spraak de tegenspraak Synoniemen di...

2017-12-04

keukenhulp

keukenhulp - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) iemand die in de keuken meehelpt Het leven in het asielzoekerscentrum beviel hem niet: het nietsdoen, het wachten, de gedeprimeerde stemming bij andere asielzoekers die elkaar de put in praten. Hij vond een baantje als keukenhulp in een restaurant van de keten Vapiano. Maar hij wilde meer, hij wilde iets leren en zich ontwikkelen. 2. een machine die je werk in de keuken uit handen neemt <...