Synoniemen van Discrepantie

2019-11-22

Discrepantie

Een discrepantie is een situatie waarin twee zaken niet met elkaar overeenstemmen. Er is een leemte tussen theorie en praktijk. Het Latijnse woord geeft aan dat er een verschil is. Dit verschil kan betrekking hebben op iets wat iemand heeft gezegd en de werkelijkheid: ''De politicus zei dat het aantal vacatures zou zijn verdubbeld; nu blijkt het zelfs te zijn gehalveerd. Er is een discrepantie tussen zijn woorden en de praktijk.'' Een belangrijk synoniem van discrepantie is misverstand. Het hoef...

2019-11-22

Discrepantie

Discrepantie - letterlijk: verschil; refereert naar een situatie waarin twee dingen niet overeenstemmen, bijvoorbeeld wanneer de gewenste situatie niet overeenstemt met de vogeldxk werkelijke situatie.

2019-11-22

Discrepantie

Discrepantie - letterlijk: verschil. Refereert naar een situatie waarin twee dingen niet overeenstemmen, bijvoorbeeld wanneer de gewenste situatie niet overeenstemt met de werkelijke situatie.

2019-11-22

discrepantie

De huidige situatie wijkt af van de gewenste situatie.

2019-11-22

discrepantie

discrepantie - zelfstandig naamwoord uitspraak: dis-cre-pan-tie 1. wat niet klopt met andere uitspraken ♢ er is een discrepantie in het verhaal van Jack 2. de onderlinge afwijking ♢ er is een discrepantie tussen de gewenste en de behaalde resultaten Zelfstandig naamwoord: dis-cre-pan-tie de dis...

2019-11-22

discrepantie

discrepantie - Zelfstandignaamwoord 1. een onderlinge afwijking De discrepantie tussen de gewenste en de behaalde resultaten was erg groot. 2. een gebrek aan overeenstemming Wij hebben een discrepantie in onze communicatie. Woordherkomst afgeleid van het Latijnse discrepare (met het voorvoegsel dis-) met het achtervoegsel -antie Antoniemen [1] overeenkomst [2] overeenstem...

2019-11-22

discrepantie

discrepantie, - v., verschil, tegengenstrijdigheid; oneenigheid.

2019-11-22

discrepantie

v. verschil, tegenstrijdigheid; misverstand.