ARBEIDSBUREAU betekenis & definitie

Uitvoeringsorgaan van het directoraat-generaal voor de arbeidsvoorziening. Heeft belangrijke functie bij arbeidsbemiddeling, ontslag van werknemers, toelaten buitenlandse werknemers enz.

Naast het centrale Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in Friesland zijn er 7 gewestelijke, nl. te Buitenpost, Dokkum, Drachten (bijkantoor Oosterwolde), Harlingen (bijkantoor Bolsward), Heerenveen (bijkantoor Wolvega), Leeuwarden, Sneek (bijkantoor Lemmer). Tussen 1965 en 1970 was i.p.v. te Buitenpost een gewestelijk arbeidsbureau gevestigd te Bergum; momenteel is dat een bijkantoor.