2020-02-27

arbeidsbureau

arbeidsbureau - zelfstandig naamwoord uitspraak: ar-beids-bu-ro 1. instantie die werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact brengt ♢ ben je al naar het arbeidsbureau geweest voor een nieuwe baan? Zelfstandig naamwoord: ar-beids-bu-ro het arbeidsbureau de arbeidsbureaus het arbeidsbureautje...

2020-02-27

Arbeidsbureau

Arbeidsbureau - Het Arbeidsbureau, voortgekomen uit de Maatschappij van den Werkenden Stand* (later gemeentelijke instelling), werd opgericht kort nadat de wereldtentoonstelling* van 1883 drommen werkkrachten van elders had aangetrokken, die na de tentoonstelling veelal werkloos werden. Een artikel in het Algemeen Handelsblad beval in 1884 de stichting aan van een arbeidsbeurs naar Berlijns voorbeeld. Het idee vond ingang; een commissie uit de Maatschappij van den Werkenden Stand verrichtte onde...

2020-02-27

arbeidsbureau

arbeidsbureau - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) overheidsinstelling die bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekende Het CWI is de opvolger van het arbeidsbureau en heet tegenwoordig UWV. Woordherkomst samenstelling van arbeid en bureau met het invoegsel -s-

2020-02-27

Arbeidsbureau

Arbeidsbureau - o. (-s), in Nederland uitvoeringsorgaan van het directoraat-generaal van de arbeidsvoorziening. Er zijn 11 districtsbureaus, 89 gewestelijke arbeidsbureaus en 46 bijkantoren. De taak van de arbeidsbureaus is o.a. neergelegd in de Arbeidsbemiddelingswet 1930, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, de Wet tot Plaatsing van Minder-valide Arbeidskrachten 1947, de Wet tot Regeling van het Verrichten van Arbeid door Vreemdelingen 1964.

2020-02-27

ARBEIDSBUREAU

Uitvoeringsorgaan van het directoraat-generaal voor de arbeidsvoorziening. Heeft belangrijke functie bij arbeidsbemiddeling, ontslag van werknemers, toelaten buitenlandse werknemers enz. Naast het centrale Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in Friesland zijn er 7 gewestelijke, nl. te Buitenpost, Dokkum, Drachten (bijkantoor Oosterwolde), Harlingen (bijkantoor Bolsward), Heerenveen (bijkantoor Wolvega), Leeuwarden, Sneek (bijkantoor Lemmer). Tussen 1965 en 1970 was i.p.v. te Buitenpost ee...