Geographisch

Geographisch-woordenboek

Gepubliceerd op 29-11-2021

Roermond

betekenis & definitie

fransch Ruremonde, stad in nederl. Limburg, aen de samenvloeiing van de Roer met de Maas, 10 uren gaans benoorden Maastricht; 4500 inw.; geboorteplaats van den geograaf Mercator (ofschoon anderen beweren dat die te Rupelmonde geboren is).

In 1290 werd R. versterkt doorOlto III, graaf van Gelderland; 1572 door den prins van Oranje aan de Spanjaarden ontweldigd (23 Juli), doch 6 Oct. weder ontruimd, en 12 Oct. weder door de Spanjaarden hezet; 6 Juni 1632 door de Hollanders ingenomen, doch 3 Sept. 1637 heroverd door de Spanjaarden; 7 Oct. 1702 vermecsterd door de Hollanders, 19 Jan. 1716 door ben ontruimd, en aan Oostenrijk overgegeven krachtens het Barrièretractaat; 1792 (Nov.) een oogenblik in handen der Franschen, doch 4 5 Mrt. 1793 door hen verlaten; 1795 echter met al de Ooslenrijksche Nederlanden bij de Frausche republiek ingelijfd, bleef R. aan Frankrijk, totdat het door het Weener tractaat van 9 Jnni 1815 aan het koninkrijk der Nederlanden kwam. Door watersnood is R. geteisterd 1643; door feilen brand 16 Juli 1554 en 31 Mei 1665. Reeds in 1561 was R. door paus Pius IV tot een bisdom verheven, dat 1801 vereenigd werd met het bisdom Luik.